Meble na zamowienie

Dom na sprzedaz

Nawiewniki


Na wstępie zastanówmy się co to jest nawiewnik do czego służy i czy jest on niezbędny w naszych domach. Powietrze do mieszkania można doprowadzić za pomocą nawiewników powietrza. Są to niewielkie urządzenia montowane najczęściej w górnych elementach konstrukcyjnych okna. Nowoczesne nawiewniki charakteryzują się automatyczną regulacją wielkości strumienia nawiewanego powietrza, co pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń. Warto dodać, że nawiewniki są urządzeniami nie mającymi napędu wymuszającego przepływ powietrza służą one do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń. Mogą być montowane ponad lub obok okna. Decyzję o wyborze rodzaju nawiewnika należy uzależnić od warunków panujących w miejscu jego przeznaczenia. Dostępne na rynku produkty różnią się m. in. zasadą działania i tak wyróżniamy nawiewniki higrosterowane, ciśnieniowe oraz sterowane ręczne.

nawiewniki higrosterowane


sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma, która pod wpływem zmian wilgotności w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

nawiewniki ciśnieniowe


samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

nawiewniki sterowane ręcznie


ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.

Dlaczego powinniśmy montować nawiewniki i dlaczego nawiewniki są lepsze od tzw. mikrowentylacji czy wycinania uszczelek?


Mikrowentylacja polega na zluzowaniu uszczelki poprzez wprowadzenie dodatkowego, blokowanego przez okucia położenia skrzydła - stopień wentylacji jest nieznany, niepowtarzalny, niekontrolowany, istotnie zależy od dokładności montażu okna oraz od trwałości uszczelki, czasem jest zbyt duży, czasem zdecydowanie za mały. Nawiewnik Jest idealnym sposobem na realizację tzw. wentylacji kontrolowanej, gdzie świeże powietrze wprowadzane jest do wnętrza “hermetycznej skorupy” budynku poprzez specjalne otwory o dobrze określonym położeniu i przekroju przelotu, wyposażone w regulację wielkości przepływu. Daje to możliwość kontrolowania stopnia wymiany powietrza, powtarzalność, możliwość zastosowania automatycznego sterowania, dużą oszczędność energii, wysoki komfort użytkowania.
Nawiewniki posiadają również mechaniczną zdolność do oszczędzania ciepła. Jak to działa? Ilość ciepła zużytego na wentylację zależy od ilości wymienionego powietrza. Zatem czym lepiej będziemy kontrolować stopień wymiany powietrza i lepiej dopasowywać go do potrzeb, tym mniej ciepła zużyjemy na podgrzewanie świeżego powietrza.